องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ย. 2560 ]198
2 ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ซ่อมแซมคูคันดินฝายหลุงไก่-บ้านแฝก หมู่ที่3) [ 24 พ.ย. 2560 ]200
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านตะกุดขอน -ทางหลวง 202(สีดา-บัวใหญ่) [ 22 พ.ย. 2560 ]190
4 ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ก่อสร้างฝายชลอ บ้านตะกุดขอน หมู่ที่9) [ 22 พ.ย. 2560 ]180
5 ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ก่อสร้างฝายชลอน้ำล้น บ้านตระคร้อ หมู่ที่ 10) [ 22 พ.ย. 2560 ]196
6 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนและห้องน้ำคนพิการ [ 25 ก.ย. 2560 ]177
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง บ้านตะคร้อ [ 10 ส.ค. 2560 ]170
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สาย บ้านโนนสำราญ โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์บัวใหญ่ [ 24 ก.ค. 2560 ]207
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสาย บ้านโนนสำราญ โรงงานโซล่าเซล หมู่ ๔ [ 24 ก.ค. 2560 ]180
10 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายเคน บ้านนายจ่า บ้านแฝก หมู่ ๓ [ 24 ก.ค. 2560 ]174
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8