องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านตะกุดขอน -ทางหลวง 202(สีดา-บัวใหญ่) [ 22 พ.ย. 2560 ]157
2 ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ก่อสร้างฝายชลอ บ้านตะกุดขอน หมู่ที่9) [ 22 พ.ย. 2560 ]154
3 ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ก่อสร้างฝายชลอน้ำล้น บ้านตระคร้อ หมู่ที่ 10) [ 22 พ.ย. 2560 ]163
4 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนและห้องน้ำคนพิการ [ 25 ก.ย. 2560 ]147
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง บ้านตะคร้อ [ 10 ส.ค. 2560 ]148
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สาย บ้านโนนสำราญ โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์บัวใหญ่ [ 24 ก.ค. 2560 ]180
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสาย บ้านโนนสำราญ โรงงานโซล่าเซล หมู่ ๔ [ 24 ก.ค. 2560 ]158
8 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายเคน บ้านนายจ่า บ้านแฝก หมู่ ๓ [ 24 ก.ค. 2560 ]145
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายเรืองศักดิ์ บ้านนายวีระ บ้านแฝก หมู่ ๓ [ 24 ก.ค. 2560 ]132
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนกอก บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนนกอก หมู่ ๕ [ 24 ก.ค. 2560 ]172
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8