องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สาย บ้านโนนสมบูรณ์ - หจก.บ่อแก้ว [ 24 ก.ค. 2560 ]279
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านสามเมืองถึงบ้านโคกเพ็ด ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ [ 8 มิ.ย. 2560 ]295
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางนารี บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ [ 8 มิ.ย. 2560 ]290
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตะกุดขอน เชื่อม (ถนนสีดา - บัวใหญ่) หมู่ ๙ [ 8 มิ.ย. 2560 ]263
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.แบบช่องเดียว ลำห้วยดินแดง หมู่ ๑๐ [ 8 มิ.ย. 2560 ]264
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และขยายถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐ [ 8 มิ.ย. 2560 ]263
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคูคันดิน ลำห้วยยาง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐ [ 8 มิ.ย. 2560 ]226
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลปู่ตาบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ [ 8 มิ.ย. 2560 ]250
9 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสามเมือง หมู่ที่ ๑ [ 8 มิ.ย. 2560 ]253
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก [ 25 เม.ย. 2560 ]279
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11