วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาคาร (โครงการซ่อมแซฒปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต.สามเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างเละเครื่องดื่ม (โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤพัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเคลือบเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนกอก สายบ้านโนนกอก - สวนเศรษฐกิจ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
หินคลุก (โครงการซ่อมแซมถนนประจำปี พ.ศ.2563) โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนกอก สายบ้านโนนกอก - สวนเศรษฐกิจ
24  ม.ค. 2563
เช่าเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล สำหรับศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง