องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
 


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินกิจกรรมโคราชจังหวัดสะอาด


    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" 

2023-12-04
2023-12-04
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-16
2023-11-14
2023-11-10