องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]3
2 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]7
4 ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]51
5 ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายและตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]12
6 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]16
7 แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2566 ]19
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]17
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]15
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]16
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]17
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]16
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนคำบลสามเมือง [ 2 ต.ค. 2566 ]17
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ต.ค. 2566 ]14
15 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)) [ 2 ต.ค. 2566 ]17
16 รายงานรายละเอียดผู้ชำระภาษี กค.1 ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
17 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 27 มิ.ย. 2566 ]23
18 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชน [ 27 มิ.ย. 2566 ]30
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]42
20 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9