องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]4
2 ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายและตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]3
3 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]6
4 แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2566 ]15
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]15
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]13
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]14
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]15
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งหลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]13
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนคำบลสามเมือง [ 2 ต.ค. 2566 ]14
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ต.ค. 2566 ]12
12 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)) [ 2 ต.ค. 2566 ]12
13 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 27 มิ.ย. 2566 ]22
14 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชน [ 27 มิ.ย. 2566 ]26
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]39
16 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]35
17 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]39
18 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]33
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]39
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9