องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
 


วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินโครงการประคมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566


     วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช ดงหงส์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง        ดำเนินโครงการจัดทำประชาคมสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน      ในเขต ตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566

2023-12-04
2023-12-04
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-16
2023-11-14
2023-11-10