องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
 


โครงการจัดทำแผนที่ภาษี (สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2567


         ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนธันวาคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง       องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี (สำรวจที่ดินและสื่งปลูกสร้าง)     ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-07-25
2024-07-24
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-03
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12