องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
 


โครงการจัดทำแผนที่ภาษี (สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2567


         ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนธันวาคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง       องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี (สำรวจที่ดินและสื่งปลูกสร้าง)     ประจำปีงบประมาณ 2567

2023-12-04
2023-12-04
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-16
2023-11-14
2023-11-10