องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสติก(Para-sphaltic Concrete) สายทางบ้านแฝก-บ้านหนองเชียงโข่ (ช่วงบ้านโนนเมือง-บ้านสามเมือง)

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสติก(Para-sphaltic Concrete) สายทางบ้านแฝก-บ้านหนองเชียงโข่ (ช่วงบ้านโนนเมือง-บ้านสามเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จากวันที่ 20 มิ.ย. 62  ถึงวันที่ 27 มิ.ย.62 
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ม.ย.62 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2562