องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]27
2 ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]122
3 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2561 ]123
4 ประชาสัมพันธ์แผนพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 6 มิ.ย. 2561 ]147
5 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีและให้ผู้ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 21 พ.ย. 2559 ]223
6 ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2559 ]229
7 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษีและให้ผู้ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 25 ธ.ค. 2558 ]227
8 ประขาสัมพันธ์ แผ่นพับการชำระภาษ๊ [ 25 ธ.ค. 2558 ]249
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการเพื่อรับเงินจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]234
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการเพื่อรับเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 25 ต.ค. 2558 ]220
 
หน้า 1|2