องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
"ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"
รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่แนบนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2562