องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

การขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 14  รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  รวมเป็นเงิน 695 บาท

ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และดูพัสดุที่จะประมูลขายและขอรับใบประมูลราคาขายพัสดุ – ครุภัณฑ์สำนักงาน ได้ที่ฝ่ายพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง        อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-303138 ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาประมูล ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และจะทำการเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2559