องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง บ้านตะกุดขอน หมู่ ๙

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง บ้านตะกุดขอน หมู่ ๙  ปริมาณงาน  ก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล. ขนาดเส้นฝายกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต.สามเมือง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2559