องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐

    รายละเอียดข่าว

ปริมาณงาน  ๑) งานดินถมคันคู ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๓ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดพร้อมเกลี่ยทับแน่นแล้วไม่น้อย ๒๒๔.๗๕ ลบ.ม. ๒) วางท่อ คสล. Ø  ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต.สามเมืองกำหนด

 ตามเอกสารแนบท้ายนี้


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2559