องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านแดงน้อย (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๓

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านแดงน้อย (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๓  ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกพร้อมเกลี่ยทับแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายระเอียดตามแบบ อบต.สามเมืองกำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2560