องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน เชื่อม(ถนนสายสีดา-บัวใหญ่) หมู่ที่ ๙

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน เชื่อม(ถนนสายสีดา-บัวใหญ่) หมู่ที่ ๙   ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น รายละเอียดตามแบบ   อบต.สามเมืองกำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2560