องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปะปาถึงนานางปราณี แพรวกิ่ง หมู่ที่ ๕

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากประปาถึงนานางปราณี  แพรวกิ่ง หมู่ที่ ๕  ปริมาณงาน      ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจร คสล.          ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น รายละเอียดตามแบบ อบต.สามเมืองกำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2560