องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก  ปริมาณงาน  ๑.) งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น พื้นที่ ๗๒  ตารางเมตร  ๒.)  งานจัดสวน พื้นที่ ๑๔๒  ตารางเมตร รายละเอียด  ตามแบบ อบต.สามเมือง กำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)   


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2560