องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


ภาษีป้าย

    รายละเอียดข่าว

การยื่นแบบและเสียภาษีป้าย

1.ให้เจ้าของป้าย ตัวแทน ผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี
2.พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3)
3.ผู้ชำระภาษีชำระเงินภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

4.ติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2558