องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง บ้านตะคร้อ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง และบ้านตะคร้อ  ปริมาณงาน  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ๑.งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ ๒.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๓.งานปรับปรุงท่อประสานระบบ ๔.งานปรับปรุงอาคารถังกรองน้ำ ๕.งานปรังปรุงท่อจ่ายน้ำ  ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายระเอียดตามแบบ อบต.สามเมืองกำหนด กำหนดราคากลาง  ๔๙๕,๐๐๐  บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสานแนบท้ายนี้


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2560