องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่วัดบ้านโนนกอก


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่วัดบ้านโนนกอก