องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลล่ะ 5 ราย วงเงินช่วยเหลือไม่เกินครั้งล่ะ 3,000 บาท


กองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลล่ะ 5 ราย วงเงินช่วยเหลือไม่เกินครั้งล่ะ 3,000 บาท