องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง