องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มอบป้ายประกาศครัวเรือนสะอาดระดับตำบลภายใต้โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมครัวเรือนต้นแบบผู้นำหมู่บ้านป้องกันไข้เลือดออก โดยกลุ่มผู้นำชุุมชนตำบลสามเมือง


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มอบป้ายประกาศครัวเรือนสะอาดระดับตำบลภายใต้โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมครัวเรือนต้นแบบผู้นำหมู่บ้านป้องกันไข้เลือดออก โดยกลุ่มผู้นำชุุมชนตำบลสามเมือง