องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่ทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง