องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองทำความสะอาดอาคารสำนักงานโดยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันฌชื้อไวรัส COVID - 19 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ร้านค้า ร้านอาหาร


วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองทำความสะอาดอาคารสำนักงานโดยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันฌชื้อไวรัส COVID - 19 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19