องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการโดยการล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการโดยการล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)