องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 14 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินกิจกรรม แจกหน้ากากผ้า เจลล้างมื สเปย์แอลกอฮอล์ ไฮเตอร์ ถุงมือยาง ให้กับ วัด ร้านค้าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตตำบลสามเมือง เพื่อป้องกันการะ


วันที่ 14 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินกิจกรรม แจกหน้ากากผ้า เจลล้างมื สเปย์แอลกอฮอล์ ไฮเตอร์ ถุงมือยาง ให้กับ วัด ร้านค้าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตตำบลสามเมือง เพื่อป้องกันการะบาของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)