องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 15 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นเฟื้องฟ้า บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง และลานกีฬาตำบลสามเมือง ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้ง


วันที่ 15 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นเฟื้องฟ้า บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง และลานกีฬาตำบลสามเมือง ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด"