องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ และปลูกพืชผักสวนครัวภายในสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ และปลูกพืชผักสวนครัวภายในสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ