องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนสามเมือง ออกพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่ยุงลายเป็นพาหะ ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตรับผิดชอบตำบลสามเมือง


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนสามเมือง ออกพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่ยุงลายเป็นพาหะ ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตรับผิดชอบตำบลสามเมือง