องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จัดกิจกรรม 5 ส ภายในอาคารสำนักงาน ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จัดกิจกรรม 5 ส ภายในอาคารสำนักงาน ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"