องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง รณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันควบควบโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง รณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันควบควบโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"