องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่บ้านสามเมือง หมู่ 1 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่บ้านสามเมือง หมู่ 1 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา