องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ด้วยการทำกระเป๋าผ้า และพรมเช็ด


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ด้วยการทำกระเป๋าผ้า และพรมเช็ดเท้า