องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 - 30 กันยายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินการสูบน้ำเข้าหนองใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 - 30 กันยายน 2563 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชน บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสามเมืองไว้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง