องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


สูบน้ำเข้าหนองเผนิก เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภค บริโภค ของบ้านแฝก หมู่ที่ 3 และบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 4


วันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สูบน้ำเข้าหนองเผนิก เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภค บริโภค ของบ้านแฝก หมู่ที่ 3 และบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 4