องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง ร่วมกับ นักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน มหวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว และหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ แปลงเกษตรศูนย์ผ้าไหมบ้านแฝก


เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง ร่วมกับ นักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน มหวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว และหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ แปลงเกษตรศูนย์ผ้าไหมบ้านแฝก