องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


"โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


อบต.สามเมืองจัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษว้ชพืช ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"