องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564


วันนที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริการส่วนตำบลสามเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร. ผู้นำท้องที่ ตำบลสามเมือง ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564