องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด


วันที่ 7 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง จัดเก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสายต่างๆ ภายในเขตตำบลสามเมือง ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"