องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 8 มกราคม 2564 อบต.สามเมือง จัดกิจกรรมเก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไป สายสื่อสารต่างๆ ในเขตตำบลสามเมือง ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันที่ 8 มกราคม 2564 อบต.สามเมือง จัดกิจกรรมเก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไป สายสื่อสารต่างๆ ในเขตตำบลสามเมือง ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"