องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


อบต.สามเมือง ดำเนินโครงการธนาคารขยะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และนำขยะมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


อบต.สามเมือง ดำเนินโครงการธนาคารขยะเพื่อให้เจ้าหน้าที่  คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และนำขยะมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด