องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 5 มีนาคม 2563 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า เก็บขยะ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันที่ 5 มีนาคม 2563 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า เก็บขยะ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"