องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที 10 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต. สามเมืองร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 64 เพื่อแจ้งข้มูลข่าวสาร แจ้งข้อราชการที่ได้รับมาหมายจากอำเภอสีดา ที่ห้องประชุม อบต.สามเมือง


วันที 10 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต. สามเมืองร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 64 เพื่อแจ้งข้มูลข่าวสาร แจ้งข้อราชการที่ได้รับมาหมายจากอำเภอสีดา ที่ห้องประชุม อบต.สามเมือง