องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 10 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.สามเมือง ร่วมกันผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สามเมืองร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณสวนหย่อมภายในบริเวณ อบต. สามเมือง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงกา


วันที่ 10 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.สามเมือง ร่วมกันผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สามเมืองร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณสวนหย่อมภายในบริเวณ อบต. สามเมือง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด"