องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 12 มีนาคม 2564 อบต.สามเมือง ดำเนินกรรม งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวดทั้งจังหวัด"


วันที่ 12 มีนาคม 2564 อบต.สามเมือง ดำเนินกรรม งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวดทั้งจังหวัด"