องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยปศุสัตว์อำเภอสีดา


วันที่ 25 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตบลสามเมือง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยปศุสัตว์อำเภอสีดาได้อบรมให้ความรู้ ให้กับอาสาปศุสัตว์ตำบลสามเมือง เรื่องการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลสามเมือง