องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที 8 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอสีดา ร่วมกับ สมาชิกสภาจังหวัดอำเภอสีดา อาจารย์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สามเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 4 ประชาชน ร่วมประชุมปรึกษาหารื


วันที 8 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอสีดา ร่วมกับ สมาชิกสภาจังหวัดอำเภอสีดา อาจารย์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สามเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 4 ประชาชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการขยะบ้านแฝก - โนนสำราญ