องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต. สามเมือง ช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) ณ โรงพยาบาลสีดา


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต. สามเมือง ช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) ณ โรงพยาบาลสีดา