องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อบต.สามเมืองจัดกิจกรรม งดกาใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า "ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 อบต.สามเมืองจัดกิจกรรม งดกาใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า "ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"